Bankir

Bankirer i Italien lärde sig att organisera transaktioner som riddarorden Tempelherrarna utvecklade. Tempelherrarna kan i viss mån anses som förebild till dagens banker. Det finns fog att hävda att ordenssällskapet var den första och största banken med internationella affärer under medeltidsåren, 1100- och 1200-talet.

Jerusalem har många gånger förstörts. Den mest praktfyllda byggnaden som funnits i Jerusalem var kung Salomos tempel. Den förstördes. När olika riddare kom till Jerusalem slog sig Tempelherrarna ner sig ner vid den mur som fanns kvar efter tempelbyggnaden. Därav fick de sitt namn. Orden grundades 1118 efter Kristus.

Kristna pilgrimer blev ofta rånade när de reste till Jerusalem. Riddarna gav dem skydd. Tempelherrarna skaffade sig ett rykte om vara hårdföra riddare som satte skräck i motståndarna. Men de var inte enbart fruktade. De hade sinne för affärer. För att kunna kriga i ett främmande land var starka borgar en förutsättning. Dessa försvarsverk var otvivelaktigt ett bra ställe att förvara värdefulla saker, som guldmynt. Tempelherrarna skaffade sig militär kontroll över området och över vägen från Italien till Jerusalem. Mot betalning transporterade de mynt och andra värdefulla saker till det heliga landet.

Pågrund av sin tillförlitliga organisation och storlek kunde introducera nya moderniteter. En riddare i Frankrike kunde deponera pengar hos Tempelherrarna i Paris och sedan kvittera ut dessa pengar i Jerusalem, givetvis mot en blygsam avgift.

Det var många som sänkte pengar till Tempelherrarna. Dessa pengar kunde de låna ut. Tempelherrarna finansierade olika korståg åt Franska kungar. Tempelherrarna fick förtroendet att sköta olika kungars finansiella angelägenheter vid deras frånvaro. Som när Fillip II av Frankrike 1190 drog ut korståg förvaltade de hans inkomster från hans egendomar.

Tempelherrarna fick även uppdrag att sköta påvens affärer.

Som bankir åt påvar och kungar utvecklades tempelherrarna till en finansiell institution. På sin storhetstid var de arbetsgivare åt närmare 7000 personer och ägde 870 borgar i Frankrike, England och ner till Palestina.

Tempelherrarna byggde upp Europas största förmögenhet i borg utanför Paris. Tempelherrarna orden gick under på 1300-talet. Den franska kungen Filip IV hade ständiga ekonomiska bekymmer. Först beskattade han folket så hårt som det gick. Därefter fördrev han judarna och la beslag på deras förmögenheter. När detta inte räckte till anklagade han tempelherrarna för en rad olika hemska saker. Han lät fängsla ledarna och avrätta dessa. I och med det kunde han lägga beslag på tempelherrarnas förmögenhet. Detta blev dödsdomen mot hela orden.

Bankir som yrke

Bankir som yrke utvecklades i norra Italien under tidig medeltid som hämtade sin inspiration från riddarorden Tempelherrarna.

Bankir, privatperson eller bolag, som driver en bankliknande rörelse med eget kapital och inlånade medel.

Yrket utvecklades under tidig medeltid i Italien. Bankirer lånade pengar från rika personer. Handelsmän kunde i sin tur låna pengar av en bankir mot ränta, vilket i sig var förbjudet vid denna tid. Bank betyder bänk och bankir blir i sin tur den som hanterar banken. Närmast översättning till engelskan är Banker.

Bankir.nu ger information om olika bankirer och finansmäns framgång och undergång.

Koncentrationen ligger på första bankirerna och hur de utvecklade banksystemet.