Ernest Oppenheimer

Ernest Oppenheimer tyskfödd jude som emigrerade till England som blev politiker och världsledande inom diamanter och gruvindustrin. Ernest Oppenheimer kom från staden Friedberg i Tyskland men levde största delen av sitt liv i Sydafrika.

Ernest Oppenheimer tyskfödd jude som emigrerade till England. Han tog anställning hos Dunkelsbuhler & Company i London som handlade med diamanter när han var 17 år. Företaget insåg han skicklighet i att sortera rådiameter. Rådiamanter är väldigt svåra att värdera innan de har blivit slipade. Det är till och med svårt att skilja kvarts från en diamantsten. Ernest Oppenheimer hade en stor skicklighet att avgöra vilka rådiamanter som efter slipning blev värdefulla. 22 år gammal skickades han av företaget till Sydafrika för att på plats köpa upp rådiamanter. Ernest Oppenheimer var Dunkelsbuhler & Company viktigaste medarbetare på grund av sin skicklighet.

De Beers hade och har kontrollen över handeln med diamanter. Gruvföretaget bildades 1888 av den engelske kolonialpolitikern Cecil Rhodes. Gruvan där diamanter hittades för första gången (1860) låg på en bit mark som bröderna De Beer ägde, därav namnet på gruvföretaget.

Ernest Oppenheimer investerade sin lön i De Beers aktier. Efter fått finansiell hjälp av den amerikanska bankiren John Pierpont Morgan kunde han ta över kontrollen av De Beers.

De Beers har förutom diamantgruvor också betydande guld och koppargruvor.

Ernest Oppenheimer blev invald i Sydafrikas parlament. Han var en aktiv politiker. Familjen Oppenheimer kontrollerar än idag diamanthandeln och sätter priserna.