J P Morgan

John Pierpont Morgan var en framgångsrik amerikansk bankir och finansman som levde 1837 till 1913.

John Pierpont Morgan var dominerande amerikansk bankir och finansierade även etablering av gruvor runt om i världen.

J P Morgan hade ett stort inflytande i det amerikanska finanslivet. John Pierpont Morgan gjorde stora affärer. Han låg bakom sammanslagningen av Edison General Electric och Thompson-Houston Electric Company som blev General Electric.

Bildandet av United States Steel Corp.

Andra stora affärer var fusioner inom järnvägsbolag, stålindustrin och även gruvindustrin. En stor affär var bildandet av United States Steel Corp. John Pierpont Morgan finansierade också Ernst Oppenheimers uppköp av De Beers.

Det som brukar framhållas om John Pierpont Morgan är att han var konst- och boksamlare och donator samt känd seglare. Ofta beskrivs John Pierpont Morgan som hänsynslös finansiell bankir, ibland kallad för ”rövarbaronen”.

Sin utbildning fick John Pierpont Morgan på olika universitet i USA. Hans pappa var en inflytelserik finansman som inte nöjde sig med halvmesyrer. Efter hård skolning i USA skickades han till Schweiz där han lärde sig flytande franska. För att bli riktigt bildad skickades han från Schweiz till Tyskland för att lära sig tyska. Efter alla skolor fick han börja arbeta inom olika banker. Även om han var mycket framgångsrik hade han det besvärligt. Han led av reumatisk feber och kunde stundom inte gå på grund av värk.

En nyckelroll under olika finansiella kriser

Det har skrivits mycket om honom och nämns av flera författare i nedsättande ordlag. Även om han var hårdförd affärsman spelande en nyckelroll under olika finansiella kriser. Hans son med samma namn, John Pierpont Morgan junior, tog över bankirfirman och var en betydelsefull faktor under första världskriget och under 1920-talet.

J P Morgan är idag en av de största bankirfirmorna med inflytande världen över.