Johan Palmstruch

Johan Palmstruch född i Riga flyttade till Stockholm 1647 och grundade Stockholms Banco 1656.

Johan Palmstruch var kommissarie för det nybildade Kammarkolliget.

Johan Palmstruch kom att bli känd för att han var den förste som fick bankoktroj i Sverige. Han bildade banken Stockholms Banco. Han fick bankoktroj av Karl X Gustav mitt under 30-åriga kriget.

Det visade sig att Johan Palmstruch inte hade kompetens att driva bankrörelse. Han tog upp korta lån och lånade ut pengar med lång återbetalningstid.

För att dryga ut pengarna smälte Johan Palmstruch nya kopparplåtar, som vid denna tid var betalningsmedel. De nya kopparplåtarna innehöll lägre andel koppar än tidigare. Detta fick tillföljd att de gamla kopparmynten var mer värda som metall än som mynt. Inflation uppstod. Insättarna ville ha tillbaka sina gamla kopparmynt. Då detta inte gick utbröt panik, alla samlades på Västerlånggatan, där Stockholms Banco var inhyst. I den allmänna paniken var regeringen tvungen att överta banken och försöka reda upp härvan.

Det gick inte så bra för självaste Johan Palmstruch. Han åtalades och dömdes till utvisning samt döden såvida han inte ordnade fram kapital för att täcka bankens förlust, vilket han inte kunde.

Regeringen gav undanröjde dödsdomen och gav honom livstid istället. Året efter han dömts dog han i fängelset.