KG Jansson

Bankir KG Jansson kallades för Riksbankens fiende nummer 1 därför att han förde ut pengar ur Sverige på 70-talet.

Svenska penningpolitiken var restriktiv med att föra ut pengar ur landet. För att föra ut pengar ur Sverige var man tvungen att ha tillstånd av Riksbanken.

Det fanns mycket ”svarta pengar” i omlopp. Det var svårt att använda pengarna på grund av den restriktiva penningpolitiken. Bankir KG Jansson hjälpte företagare att föra ut pengar ur landet till Schweiz. Metoden var lika enkel som den var effektiv. Allt som behövdes var ett inregistrerat företag i Schweiz med en boxadress.

Företagen fanns bara på pappret. Bankir KG Jansson, Riksbankens fiende nummer 1, såg till att företaget i Schweiz fakturerade ett svenskt företag för till exempel köp av en maskin. Maskin köptes in i Tyskland, Österrike eller något annat land men såldes via företaget i Schweiz för en mycket högre summa än den köptes inför. Mellan skillnaden stannande kvar i Schweiz.

Det var enkelt att ordna denna typ av affärer. Riksbanken förbjöd inte utrikeshandel. Svenska myndigheter kunde inte bevisa att dessa transaktioner var skatteflykt. Svenska myndigheter hade ingen insyn i tyska eller schweiziska företag. Under 80-talet hettade det dock till. Riksbankens fiende nummer 1 Bankir KG Jansson flyttade till Schweiz. I Schweiz placerade han pengar åt rika svenskar. Misstaget som KG Jansson dock gjorde var att lura de som placerade pengar hos honom samtidigt som han var boende i Schweiz.

Under flera år hade svensk åklagare begärt hjälp från schweiziska myndigheter att utreda KG Jansson utan framgång. När det stod klart för Schweiziska myndigheter att KG Jansson förskingrat sina klienters pengar under den tid som han varit boende i Schweiz kom allting i en annan dager. Bryta mot de schweiziska lagarna var allvarligt. Så allvarligt att banksekretessen bröts. KG Jansson överlämnades till Sverige som kunde lagföra honom. Bankir KG Jansson dömdes till ett flerårigt fängelsestraff. Det var slutet för riksbankens fiende nummer 1.

Under en permission kunde dock KG Jansson fly ur Sverige till Sydamerika.