Borgensman

Borgensman kallas den person som ingått borgen för någon annan.
Borgensman lovar på heder och samvete att betala någon annans skuld om denne inte kan eller har ekonomisk förmåga att fullfölja låneavtalet.

Om den som tar ett lån inte kan betala ett lån kan långivaren vända sig till borgensman och begära att den betala i låntagarens ställe. Det kan bli en dyr historia. Man kan bli tvungen att lösa in hela lånet. Förhoppningsvis kanske kan man få tillbaka pengarna i framtiden. Men det finns ingen garanti för att så kommer att ske.