Dröjsmålsavgift

Dröjsmålsavgift är en avgift som läggs till skatten om betalning kommer in för sent.
Dröjsmålsavgift drivs in kronofogdemyndigheten för statens räkning.
Dröjsmålsavgift regleras av lagen SFS 1997:484. I och med att det är en statlig avgift, kan avgiften överklagas till förvaltningsdomstol. Första instans är länsrätten. Anser man att den felaktig kan man i första hand begära omprövning. En myndighet kan efter ge kravet om de finner särskilda skäl i ärendet.

Enligt lagen förseningsavgiften mellan två till sex procent av beloppet. Lägst 100 kronor.