Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår när man betalar en räkning efter förfallodatum.
Dröjsmålsränta går bara att ta ut om det finns avtal om detta.
Även om dröjsmålsränta bygger på avtal räcker det med i praktiken att det finns på fakturan eller dylikt för att gälla. Beviskrav ställs inte högt av domstolen. Det räcker med att göra det sannolikt att ett sådant krav skickats. Bevis i detta hänseende kan utgöras av en kopia på fakturan.

Begärs högre ränta än vad som framgår av räntelagen krävs ett särskilt avtal om detta. Det är högre beviskrav om räntenivån än för själva ränteyrkandet i enlighet med räntelagen.