Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet.
Effektiv ränta är summan av räntor, uppläggningsavgift och aviseringsavgift för ett lån.
Det är viktigt att skilja på ränta och effektiv ränta eftersom det bara är räntan som är avdragsgill i självdeklarationen för privatpersoner. Företag har rätt till skatteavdrag för alla kostnader i samband med lån.

Effektiv ränta och Konsumentverket.

Konsumentverket har utarbetat riktlinjer för marknadsföring av lån eftersom den går att beräkna på olika sätt. Anledningen till detta är att det ska vara enklare för konsumenten att jämföra totalkostnaden för lån mellan olika banker.

Vid marknadsföring av fristående krediter, till exempel banklån och kreditkort, ska den effektiva räntan beräknas efter vissa standardmodeller. Ett tänkt standardbelopp på 10 000 eller 100 000 kr (om krediten är under respektive över 40 000 kr) ska ligga till grund för beräkningen. Kredittiden antas vara fem år. Sedan tar man hänsyn till villkoren för den erbjudna krediten, såsom amorteringsplan, ränta och avgifter. Den framräknade effektiva räntan ska anges som en årsränta.