Fondkommissionär

Fondkommissionär köper och säljer värdepapper i sitt eget namn på uppdrag åt någon annan.
En fondkommissionär handlar med aktier, optioner, valuta och andra värdepapper.
En fondkommissionär utför tjänster i sitt eget namn. Det framgår inte vem som köpt till exempel en aktie eftersom köpet görs i fondkommissionärens namn. Vid stora köp eller försäljning av aktier måste köparen eller säljaren flaga om detta, gå ut offentligt och redogöra för affärerna.

För att få driva denna typ av rörelse behövs tillstånd. Det är inte ovanligt att de är inblandade i insider affärer vilket kan leda till åtal.