Fordran

Fordran är ett krav som person eller företag har på någon annan oftast handlar det om pengar.
Fordran kan grunda sig på många olika orsaker. Fordran är nästan alltid ett penningkrav. Det kan i och för sig gälla en specifik sak också. Används inte så ofta med detta ord.

Den som har en penningfordran kallas borgenär och den som är skyldig att betala är gäldenär. Ålderdomliga benämningar som sällan används förutom inom juridiken.

Skuld kallas för gäld. För i tiden kunde den som inte betalade sin penningskuld få fängelse, så kallad gäldfängelse. I Sverige ersättes fängelsestraff med konkursinstitutet.