Gäldenär

Gäldenär är en som har en skuld till någon annan ordet är byråkratiskt och används inte ofta.
Gäldenär kommer från ordet gäld som betyder skuld.
Gäldenär kan både vara fysisk person och juridisk person.

Mondänare ord är låntagare eller mindre smickrande ordet skuldsatt. Anledning till att man försatt sig i skuld kan förutom banklån av olika slag vara att varor eller tjänster köpts på kredit. En normal skuldsättning klarar de flesta av, det är när skulderna växer mer än vad man egentligen har förmåga att betala som läget blir kritiskt.