Juridisk person

Juridisk person är organisationer av olika slag som till exempel, förening, bolag stiftelse myndighet eller kommuner.
Juridisk person kan ingå bindande avtal av olika slag.
Juridisk person har samma rättigheter och skyldigheter som en enskild människa, fysisk person, och följaktligen kan ha egna fordringar och skulder.

Alla juridiska personer har inte helt eget ansvar för skulder och dylikt. Delägarna till ett handelsbolag, till skillnad från aktiebolag, är alltid solidariskt betalningsansvarigt för bolaget. Det innebär att fordringsägare kan framför betalningskrav till delägare om inte bolaget betalar sina skulder. Delägarna är personligt ansvariga för alla skatter och avgifter.

Problemet med pengar är att den belönar den lilla skara som kan manipulera pengar.