Kronofogdemyndighet

En statlig myndighet vars uppgift är bl.a. att fastställa och driva in fordringar.
Kronofogdemyndigheten är en central förvaltningsmyndighet sedan 2006. Tidigare var kronofogden lokala förvaltningsmyndigheter.

Kronofogde är en tjänsteman som arbetar på förvaltning. För att bli kronofogde krävs juristexamen, tidigare jur. kand., samma utbildning som domare, advokat, polischef och åklagare har.

Fogde är en statlig myndighet som går tillbaka till medeltiden. Kronofogde är ett sammansatt ord. Krono, kommer från kronan, konungamakten. Fogde i betydelsen biträde eller företrädare. Under Gustav Wasas tid ökade antalet kronofogdar i Sverige kraftigt. Wasa gjorde allt för att driva in pengar till att finansiera krig.

Kronofogde är alltså den statliga myndigheten som företrädet staten att driva in skulder. Från början var den till för att driva in skatt. Den var därför inordnad under skatteförvaltningen. Numera en självständig myndighet.

Kronofogdemyndigheten fick med tiden även till uppgift att driva in skulder mellan privatpersoner.