Pant

Pant är en säkerhet för ett lån som oftast delas in i de två kategorier handpant och hypotek.
Pant används som säkerhet för att få låna pengar.
Pant kan delas in i lösegendom och fastegendom. Det är i och för sig lite missvisande. Det finns hypotekslån till fartyg och flygplan. Fartyg och flygplan är lösegendom men svår att överlämna rent fysiskt eftersom de behövs i rörelsen.

Hypotekslån är oftast fastegendom som till exempel en fastighet.

Vid lån mot fastighet lämnas pantbrev över som utgör säkerheten för banken eller annan långivare. Andra lösa föremål överlämnas till långivaren, som får saken i sin besittning.