Ränta

Ränta sätts efter flera olika parametrar och är kostnaden för att få låna pengar.
Ränta beskrivs av en del författare som hyra av pengar.
Ränta är sällan konstant. Den varierar från dag till dag, rörlig ränta.

Bankerna sätter räntan efter Riksbankens reporänta. Bankerna kan låna pengar av Riksbanken till reporäntan. För att bankerna ska överleva behöver de lägga på någon procentenhet för att täcka sina egna kostnader samt ge vinst. Därtill har bankerna att bedöma risken hos låntagaren.

Låntagare med god ekonomi får låna till lägre ränta beroende på att banken utsätts för mindre risk än att låna ut till personer eller företag med sämre ekonomi. Det är mer sannolikt att personer med god ekonomi kommer att betala tillbaka lånet.

Det finns inga räntefria lån

Ränta har genom tiderna varit föremål för många etiska diskussioner. Kristna kyrkan under medeltiden ansåg att det var fel med ränta. Den som sysslade med verksamhet som gick ut på tjäna pengar på ränta blev utstöt av kyrkan och kallades för ockrare. Ockrare lever kvar än idag. I lagstiftningen finns förbud mot ockerränta, men även juridiken har svårt att fastställa vad som är ockerränta.

I den muslimska världen är ränta förbjudet. Men ränta existerar ändå, fast i annan form. Den som lånar till ett företag får dela med sig av vinsten. Bostadslån är uppbyggda kring att banken köper huset och låntagaren hyr huset av banken. Så helt räntefritt är det inte.

Även undermedeltiden kunde smarta affärsmän i Italien kringgå förbudet mot ränta genom att över- eller undervärdera föremål. För att få låna lämnades en sak som säkerhet, i pappren sålde låntagaren saken till långivaren. Låntagaren köpte sedan tillbaka saken till ett högre pris.

Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att kringgå förbud mot ränta. Den enda rimliga slutsats är att det inte finns räntefria lån. Räntan får långivaren på ett eller annat sätt. Det räcker inte med att kalla ett förfarande för något annat. Det är slutresultatet som ska bedömas. Och då utgår ränta vid all utlåning.

Någon kanske invänder att JAK lämnar räntefria lån. Konstruktionen är dock, som jag ser det, närmast att likna vid pyramidspel. För att få låna pengar måste man spara. När man sparat tillräckligt länge får man ett bostadslån. Det innebär att många andra lånar ut pengar räntefritt. För att de ska få låna måste många andra sparare tillkomma, och så vidare.