Rörlig ränta

Rörlig ränta varierar under lånetiden beroende på ett lands ekonomi och omvärldens räntenivåer.
Rörlig ränta rör sig från period till en annan beroende på olika omständigheter.
Rörlig ränta innebär att kostnaden för att få låna pengar rör på sig upp och ner. Ibland blir lånet billigare och ibland dyrare.

Det är många olika saker som påverkar nivån på räntan. Grunden är omvärldens ekonomi och deras räntesättningar. Därtill kommer landets statsfinanser. Goda statsfinanser innebär lägre räntor. I oros tider ökar räntan på grund av osäkerheten att bedöma hur ekonomin kommer att utvecklas.