Säkerhet

Säkerhet för lån eller krediter krävs i vissa fall av långivaren för att gardera sig mot risken att förlora pengar.
Säkerhet kan bestå i inteckningar, handpant eller borgen.
Som säkerhet för lån finns olika varianter. Vanligaste är att man lämnar pantbrev till banken för att få låna på huset eller bostadsrätten. Det går också att lämna lösegendom som säkerhet för ett lån men accepteras sällan av vanliga banker. Med det finns pantbanker som är specialiserade på den typen av lån.

Inte helt ovanligt är att någon som man känner går i borgen för ett lån. Banken har då en trygghet i att om inte låntagaren inte kan betala så kan borgensmannen detta, förhoppningsvis.

En låntagare som tar ett blancolån pantsätter sin framtida lön.