Solidariskt betalningsansvar

Solidariskt betalningsansvar är en förpliktelse som innebär flera personer har gemensamt betalningsansvarar för en penningskuld.

Solidariskt betalningsansvar innebär att fordringsägaren kan framställa krav till vem som helst av dem att hela skulden ska betalas.

Solidariskt betalningsansvar kallas även för proprieborgen som innebär att huvudgäldenären inte behöver till frågas först. Den som har fordran kan vända sig till vem han vill för att få sina pengar. Tillskillnad för enkel borgen där fordringsägaren alltid måste först vända sig till gäldenären.

En företagsform som innebär en för alla, alla för en är handelsbolag.