Styrränta

Styrränta är det instrument som Riksbanken använder sig av för att styra räntan så att inflationsmålet som riksdagen satt upp efterlevs.

Styrräntan påverkar den ränta som bankerna tar ut av sina kunder.

Den viktigaste styrränta är reporäntan. Reporänta är, förenklat uttryckt, den ränta som bankerna lånar pengar till hos Riksbanken. Banker med oktroj får låna pengar och hos Riksbanken samt de får även sätta in pengar hos Riksbanken när de har överskott av likvida medel.

Ränta används som instrument för antingen öka efterfrågan på produkter och tjänster eller minska efterfrågan.