Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en särskild avgift som banker tar ut för administrationskostnader för att bevilja lån.
Uppläggningsavgift varierar mellan olika banker.

Uppläggningsavgiften ska täcka administrationskostnader för kreditprövning och annan hantering i samband med låneansökan. Enligt min mening borde denna avgift ingå i räntan. Banken gör ju oss ingen tjänst med att administrera ett lån. Det är deras affärsidé.

Internetbanker som Ikano Bank, Ica banken och SEB har slopat uppläggningsavgiften. Andra håller fast vid den. Det är vanligt att avgiften varierar mellan 500 kronor till 800 kronor. Avgiften är inte avdragsgill i deklarationen vilket räntan är.