Villkorad skuld

Villkorad skuld är en skuld som borgenären bara kan återkräva endast om ett eller flera villkor är uppfyllda.
Villkorad skuld är ett avtal om en viss sak ska inträffa för att skulden ska kunna utkrävas.
Det går att sätta upp flera olika villkor. Villkoren måste vara uppfyllda i enlighet med avtalet för att betalningsskyldighet ska föreligga.