Bankirfirma

I Sverige har bankirverksamhet spelat en obetydlig roll (utom under första världskriget). 1918 förbjöds enskilda bankirer att bedriva rörelse med medel från allmänheten.

2004 förenklades dock reglerna för utlåning, vilket ledde till att fler företag än traditionella banker fick tillstånd att låna ut pengar till allmänheten. Bankirfirma kallas också ett företag som bedriver handel med aktier, under vanligare benämningen fondkommissionär. Fondkommissionär är ett bolag som med tillstånd yrkesmässigt i kommission köper och säljer aktier, obligationer och andra värdepapper.