Kategori: Bankirer

  • KG Jansson

    Bankir KG Jansson kallades för Riksbankens fiende nummer 1 därför att han förde ut pengar ur Sverige på 70-talet. Svenska penningpolitiken var restriktiv med att föra ut pengar ur landet. För att föra ut pengar ur Sverige var man tvungen att ha tillstånd av Riksbanken. Det fanns mycket ”svarta pengar” i omlopp. Det var svårt…