Fordringsägare

Fordringsägare är en som äger en fordran som avser pengar kan även kallas för borgenär.
Fordringsägare kan grundas både på skriftligt avtal och muntligt.
Fordringsägare har en ett krav på en gäldenär att denne ska betala en viss summa pengar. Vanligtvis är både beloppet och datum när fordran ska vara betalad avtalad men behöver inte vara det. I vissa fall kan beloppet, summan av pengar, vara beroende på olika omständigheter. Det händer även att någon köper på kredit utan att ett visst datum avtalas.

Om inte ett visst datum är avtalad ska den som har skulden betala när denne uppmanas till att göra det.

Den som har en skuld betecknas som gäldenär.