Vad är och gör en kamrer/bankkamrer?

Har du någon gång sett titeln kamrer eller bankkamrer och blivit nyfiken på vad en sådan gör? Det här är en gammal titel som funnits i många år. Man har historiskt sett syftat på en person som arbetat med ekonomi, redovisning och bokföring, och då vanligtvis med ett ganska stort ansvar. Ofta har det rört sig om en person som varit chef för den funktionen. Idag blir kamrerer allt mer sällsynta och nya titlar har tagit över rollerna. Idag ser vi ofta ekonomer, kontorschefer, ekonomiansvariga och ekonomichefer istället för kamrerer.

Vad sker med de kamrerer som redan finns?

Naturligtvis finns det fortfarande kvar ett flertal personer som påbörjat sitt arbete under titeln kamrer. Inom vissa branscher fortsätter man också med kamrerer. Du kommer även fortsättningsvis kunna träffa på en och annan bankkamrer och kamrerer inom kyrkan och olika stiftelser bland annat. De kamrerer som däremot arbetat inom kommunal och statlig sektor kommer på sikt att pensioneras och andra nya yrkesroller kommer att ta över de uppgifter som en kamrer tidigare utfört.

Vad kan en kamrer ha för arbetsuppgifter?

Eftersom vi har kunnat konstatera att det inom exempelvis banker och stiftelser fortfarande finns kamrerer på plats, kan det förstås vara intressant att veta lite mer om vad de gör. Arbetsuppgifterna kan naturligtvis variera något från en arbetsplats till en annan, men det handlar ofta om att lägga upp budget och analysera hur den efterlevs, bedöma om företagets olika resurser används på ett effektivt sätt, rådgivning inom finansieringsfrågor och redovisningsfrågor och ledning av ekonomistyrningen på ett företag. På vissa arbetsplatser kan kamreren även ha andra arbetsuppgifter. Till viss del beror det förstås på inom vilken bransch och verksamhet en person arbetar. Arbetsuppgifterna kan se något annorlunda ut för någon som arbetar som bankkamrer, jämfört med någon som arbetar som kamrer hos svenska kyrkan.