Roberto Calvi

Roberto Calvi kallas för ”guds bankir” eftersom han hade hand om en del av Vatikanens bankaffärer.
Roberto Calvi var ordförande för Banco Ambrosiano, som i början av 1980-talet anklagades för samröre med italienska maffian.

Affären blev inte bättre av att Banco Ambrosiano ägdes av Vatikanen, Vatikanen var den enskilt största delägare.

Roberto Calvi affärsmetoder gick i korthet ut på att utnyttjade sina kontakter som han hade i olika internationella banker. Detta nätverk av kontakter använde Roberto Calvi till att överföra Banco Ambrosianos pengar ut ur Italien.

Roberto Calvis förskingring av Banco Ambrosiano pengar ledde till att bank gick i konkurs. Konkursen var oväntad och blev känd över hela världen. Intresset för denna konkurs var stor världen över på grund av Vatikanen var delägare i banken. Det saknades pengar i storleksordningen 700 miljoner och 1,5 miljard US-dollar.

Roberto Calvi arresterades och dömdes till fyra års fängelse. Han överklagade och i väntan på nästa rättegång blev han frisläppt. När Roberto Calvi blev frisläppt såg han sin chans att fly från Italien. Han hittades hängd i Blackfriars Bridge, som ligger i London, några dagar efter sin flykt från Italien.

Polisen i England konstaterade att det var ett självmord. Det fanns de som var tveksamma till att det verkligen rörde sig om ett självmord. Många var övertygade om att det var ett mord. Efter påtryckningar av Italien gjordes 1992 en förnyad undersökning av hur Roberto Calvi dog. En ny utredning kom fram till att det var ett mord och inte självmord. Mordet fick aldrig sin lösning. Det finns anledning att misstänka att maffian var inblandad. Flera som var inblandade i affären hittades mördad på olika ställen, bland annat en journalist som skrev om affären mördades också.